Öka din livskvalitet

On September 27, 2011, in Allmänt, by Supermadde

Kan det faktiskt vara så att vi kan styra våra liv till en högre livskvalitet? En del talar om att vi bör hitta en balans, en form av ying och yang i våra liv. Det är inte bra när det är för mycket av det ena, men det bör inte heller vara för mycket av det andra. Om vi börjar med att fråga oss själva vad som är viktigast för oss just nu och försöker att hitta verktygen som hjälper oss att arbeta mot målet, kan detta kanske vara ett steg i känslan av ökad livskvalitet.

Livskvalitet kan se olika ut
Att livskvalitet är personligt och kan ha olika innebörd under olika faser i livet, är vi nog alla ense om. Livets prövningar och erfarenheter ger oss anledning att göra nya värderingar om vad som ger livet kvalitet. Hälsa, god ekonomi, trygghet, tid, vänner och materiel välfärd är för många livskvalitet. Att kunna förebygga och hantera skador, sjukdom och andra svårigheter i livet är en annan dimension av livskvalitet. Att aktivt ta hand om kropp och själ är en investering för ökad livskvalitet. Vi behöver både fysisk och själslig friskvård för att må bra och förebygga skador. Hälsa och välbefinnande är färskvaror som hela tiden behöver uppdateras med fysisk och själslig motion för att behålla vitalitet och spänst.

Kasam – känsla av sammanhang
Aron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi (1923-1994). Han funderade över vad det är som gör oss friska och menade att en människa aldrig är helt frisk eller helt sjuk, utan att vi ständigt rör oss mellan dessa båda pooler. Var på skalan en människa befinner sig är beroende av kasam, som betyder känsla av sammanhang. Det innebär att det som sker i och utanför oss behöver upplevas förutsägbart och begripligt. Vi behöver även uppleva livets utmaningar värda att investera vårt engagemang i.

Prioritera mera
Jag tror att det är väldigt viktigt att vi försöker prioritera mer i våra liv. Vad vill vi lägga vår tid i livet på? Dagens samhälle är väldigt stressat från diverse olika håll med arbete, familj, vänner, intressen och det är lätt att hamna i spiralen där livet ibland upplevs som att ”det springer ifrån” oss. Men om vi stannar upp, frågar oss vad som är viktigast och vad som vi känner ligger oss varmast om hjärtat, då kan det vara lättare att prioritera tiden och få den att räcka till. På detta sätt skulle vi kunna utnyttja tiden till det vi faktiskt vill, i förhållande till vad som är möjligt givetvis. Och jag tror att vi känner oss mer tacksamma över det faktum att vi spenderade vår tid i livet på de saker/människor med mera, som låg närmast våra prioriteringar.

Hur gör jag?
Att starta en process med att börja förändra saker i vårt leverne, kräver alltid sin energi och engagemang. Vi kanske har gått i samma hjulspår i många, många år och då kan det ta lång tid tills att förändringen börjar ta sin form. Men om vi tar små steg varje dag, så är det små steg i början på något nytt och kanske till något bättre än vad vi upplevt tidigare. Det viktiga är nog att se målet framför oss och dela upp det i delmål, för att synliggöra målet bättre. Och om vi ser vart vi vill, kanske till och med säger det högt inför någon annan – då blir målet även verkligt på ett helt annat sätt än tidigare

Utmana dig själv!
Ibland kanske det kan komma en känsla av oro att bryta tidigare vanor och beteenden, för vi vet ju inte vad som väntar oss i det nya vi vill skapa. Jag tror att det kan vara negativt att låta en eventuell oro hindra oss från att göra saker på ett nytt sätt eller ändra bana helt i livet. Det är nog i utmaningarna som vi växer som människor och blir rikare som personer, oavsett resultatet av dem. Vi kanske inte nådde dit vi ville, men vi har i alla fall blivit en erfarenhet rikare och med nya kunskaper inför framtiden. 

 Välj din egen väg i livet
Det finns nog ingen väg i livet som kan vara så viktig att värdera, som den vi själva ska gå. Av alla relationer till olika människor så är det alltid du som har huvudrollen i ditt eget liv. Och att försöka lyssna till den inre rösten som finns inom oss alla och att lyssna till den, tror jag är jätteviktigt. Jag tror att oavsett vilka steg vi tar i livet, eller vilka vägar vi än må gå – så är det viktiga att hela tiden göra medvetna och aktiva val. Vad säger magkänslan? Den berömda magkänslan som en del människor pratar om, kan faktiskt säga en hel del om de val vi bör göra. Ju närmre kontakt vi har med våran egen intuition, desto lättare kan det bli på sikt att göra rätt val inför framtiden. Och ju mer vi är chefer över våra egna liv – desto högre livskvalitet är jag övertygad om att vi kan uppnå.

Ur RTP-S Aktuellt, nr 3
Skriven av: Madelene Lundgren

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>